Filmový festival

V rámci projektu proběhne každý rok filmový festival cizojazyčných filmů (s titulky). Bude se primárně jednat o filmy ukazující jiné země a kultury, případně dokumentární filmy zaměřené na lidská práva. Filmy nepřinášejí pouze informace, ale především vzbuzují zájem o problematiku a vyvolávají otázky. Filmy v cizím jazyce (s titulky) navíc představují přirozenou formu výuky cizího jazyka a seznamují s kulturou jiných zemí. Nedílnou součástí každé projekce bude reflexe filmu, jeho rozbor a práce s navazujícími úkoly. K filmům budou vypracovány metodiky a pracovní listy (v jazyce promítaného filmu), které budou navazovat na témata filmu a studenti s nimi budou pracovat a dále je rozvíjet. Metodiky budou sestaveny na principu E-U-R(evokace, uvědomění si významu, reflexe).

Filmy pomohou pedagogům vhodným způsobem doplnit výuku o atraktivní prostředek, který usnadní práci s aktuálními tématy.

Studenti a pedagogové si budou moci vybírat filmy dle svého zájmu v rámci tématických bloků, které budou probíhat po dobu 3denního festivalu. S vybranými filmy se bude pracovat i ve výuce (zejména v rámci seminářů). Festival bude otevřený všem studentům gymnázia (účast bude povinná  v rámci volitelných seminářů pro studenty 1.-4. ročníku 2. stupně gymnázia) a pro ostatní účast dobrovolná.

Aktivita vychází z toho, že využití filmu ve výuce je oblíbené u studentů i pedagogů (máme zkušenosti s realizací projekcí dokumentárních filmů"Jeden Svět", na kterém se podílí školní filmový klub.)

Aktivitu bude koordinovat manažer projektu a pedagogický pracovník (vedoucí školního filmového klubu).

 

Program letošní projekce

2. školní festival cizojazyčných filmů se týká tříd 2., 3., 4., 4.S, 5.S, 6.S, 6.O, 7.O, 8.O. Proběhne v pondělí 24.10. ve dvou blocích, každý student tedy shlédne dva filmy dle vlastního výběru.

První blok - 7:55 - 10:45

Druhý blok - 11:15 - 14:00

Každý student z uvedených tříd si vybere dva filmy a zapíše se na prezenční listiny, které budou kolovat ve středu a ve čtvrtek ve třídách. Pro 4., 6.S a 8.O je navíc připraven bonusový film/dokument na úterý 8:00. V pátek se na nástěnce objeví rozpisy, podle kterých studenti najdou učebny, v nichž v pondělí shlédnou vybrané filmy.

Před filmem a po jeho shlédnutí budou studenti pracovat s pracovními listy v uvedených jazycích, výstupem je vždy krátký či delší slohový útvar (podle pokročilosti studenta) v cizím jazyce jako domácí či školní práce (určí vyučující).

Z následujících filmů si můžete vybírat:

Anglický jazyk (Jiří Zeman, Geert van Overloop, Mark Bathe)

Taking Off (r. Miloš Forman) http://www.csfd.cz/film/2985-taking-off/

Hair (r. Miloš Forman) http://www.csfd.cz/film/2974-vlasy/

The Fog of War (r. Errol Morris) - film pro maturanty na úterý http://www.csfd.cz/film/136218-mlha-valky/

Německý jazyk (Martina Putschoglová)

Die Welle (r. Dennis Gansell) http://www.csfd.cz/film/239674-nas-vudce/

Španělský jazyk (Jaroslava Kadlecová, Jaroslava Aulická)

Los Amantes del Círculo Polar (r. Julio Medem) http://www.csfd.cz/film/33855-milenci-ze-severniho-polu/

Francouzský jazyk (Pavlína Kroupová)

La belle et la bete (r. Jean Cocteau) http://www.csfd.cz/film/35103-kraska-a-zvire/

Texty o filmech, které vám mohou pomoci při výběru, najdete také ve škole na nástěnkách ve druhém a třetím patře

Přejeme Vám nezapomenutelné filmové zážitky!

 

 

Program  projekce 2010

Festival proběhne ve dvou blocích - dopoledním a odpoledním v učebnách číslo 99 (přednáškový sál), 62 a 38.

Dopolední blok

8:00 - 11:00 

Filmy:

99 - Anglický jazyk - Goodnight, and Good Luck

62 - Anglický jazyk - United 93

38 - Německý jazyk - Nirgendwo in Afrika

Odpolední blok (11:30 - 14:15)

Filmy:

99/62/38 - Francouzský jazyk - Persepolis

99/62/38 - Španělský jazyk - Vacas

99/62/38 - Anglický jazyk - Goodnight, and Good Luck


Gymnázium, Český Krumlov