GET READY

Náplní této aktivity je nepovinný předmět otevřený všem studentům gymnázia, který bude mít za cíl připravit studenty k úspěšnému absolvování mezinárodně uznávaných certifikovaných zkoušek z cizích jazyků. Bude se jednat o následující typy jazykových zkoušek: pro anglický jazyk Cambridgské zkoušky, pro německý jazyk Zertifikat Deutsch, pro španělský jazyk DELE a pro francouzský jazyk TECL.

Vždy před začátkem kurzu budou provedeny testy určující úroveň jazyka a doporučující úroveň jazyka, studenti budou mít možnost konzultace s lektorem.

Náplní tohoto kurzu budou různé aktivity procvičující konkrétní znalosti a dovednosti potřebné k dané zkoušce. Bude nabídnuto 5 kurzů (2 v anglickém jazyce - s různou pokročilostí, 1 v německém jazyce, 1 ve francouzském jazyce a 1 ve španělském jazyce). Kurzy budou nabídnuty studentům vyššího gymnázia (2.-4. ročníkům), předpokládáme zapojení 45 žáků ročně (90 zaprojekt). I v této aktivitě budeme využívat e-learning, studenti se tak budou moci na zkoušky připravovat i doma. Speciální online kurzy budou připravené tak, aby reflektovaly požadavky konkrétní zkoušky.


Gymnázium, Český Krumlov