Studijní pobyty

Velmi důležitým prvkem při motivaci studentů při výuce cizích jazyků je možnost vyzkoušet si cizí jazyk v praxi a využívat ho v každodenních situacích. V rámci této aktivity podpoříme  praktické využití jazyka, studentské mobility a poznání cizích zemí spojené s interkulturním učením.

Po dobu trvání projektu proběhne výměnný studijní pobyt s partnerskou školou ve Francii (se kterou je již navázána dlouhodobá spolupráce), kterého se zúčastní 40 žáků a 4 pedagogové. Pobyt je plánován v délce jednoho týdne (5 dní čistého programu bez cesty). Při výměnném pobytu bude hlavním dorozumívacím jazykem francouzština a angličtina.

V rámci této aktivity studenti navštíví  partnerskou školu, se kterou již gymnázium dlouhodobě a úspěšně spolupracuje. Koordinátoři se vždy dohodnou na konkrétním programu studijních pobytů.

Předběžný návrh: První den pobytu se studenti seznámí s prostředím a v následujících pěti dnech se zúčastní hodin v partnerských školách, konverzačních hodin a interkulturních aktivit. Studenti budou také moci navštívit cizojazyčné semináře realizované na partnerské škole na základě svých preferencí. Budou utvořeny mezinárodní týmy s jedním pedagogem v roli poradce, které budou společně  zpracovávat projekty zaměřené na srovnání  obou zemí (témata budou např: tradice, školství, ochrana přírody, kultura). Díky  využití moderních technologií (fóra, blogy, webové rozhraní, e-learningové šablony) zůstanou v kontaktu a budou v práci pokračovat i po skončení výměny. Studentské projekty budou přístupné online, budou dále využívány ve výuce i při propagaci školy a projektu.

Tato aktivita proběhne bez finančního přispění  z ESF (zkrácení rozpočtu).

Podrobnosti o pobytu ve Francii naleznete v sekci projekty pod názvem Studijní pobyt ve Francii.


Gymnázium, Český Krumlov